Autor: Metsamajandusuudised.ee • 24. jaanuar 2019

Milliste valikute ees on metsasektor 3. märtsil?

Eesti Erametsaliit (EEML) koos Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga (EMPL) on valimiste eel hinnanud Riigikogus esindatud erakondade seisukohti metsanduse tuleviku osas ja koostanud metsanduse valimiskompassi, mis aitab metsasektoril valimiskampaaniates orienteeruda.
Mets
Autor: Pixabay

Eestis on ligi 100 000 erametsaomanikku. Lisaks 35 000 inimest ning nende pered, kes töötavad metsa- ja puidusektoris. Metsa- ja puidusektor on üks kõige olulisemaid leiva lauale toojaid Eesti maapiirkondades. Õige erakonna poolt hääletamine on metsaomanike ja sektoris töötajate jaoks väga oluline.

Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv selgitab, kuidas metsanduse valimiskompassi loodud sai. „Esmalt toimusid kohtumised erakondade esindajatega, seejärel esitati vastamiseks metsanduse eri valdkondi puudutav küsimustik ja kõige lõpuks analüüsiti valimisprogrammides toodud seisukohti. Küsimustele saadud vastuste ning valimisprogrammis toodud seisukohtade põhjal sünteesiti tulemus, mis näitab kuivõrd erakonna arvamus langeb kokku EEML ja EMPL omaga. Küsimuste vastuste ning programmis toodud seisukohtade erinevuse korral võeti aluseks valimisprogrammis kirjutatu. Saadud tulemust kajastab valimiskompass. Igal huvilisel on võimalik võrrelda, kuidas positsioneerub tema seisukoht erinevate erakondade suhtes."

Talijärv tõdes, et enamus erakondi saavad aru, miks poole Eestimaa territooriumi osas otsuste tegemisele peavad eelnema põhjalikud uuringud ning olema kokkulepped erinevate huvigruppide vahel. Sellepärast ei ole ka valimisprogrammides väljatoodud ennatlikke numbreid näiteks raiemahu suuruse kohta. „Erametsaomanike jaoks on positiivne, et valdav on seisukoht kompenseerida piirangutest põhjustatud saamata jäänud tulu ning vaadata üle metsaomanikele antavad toetused,“ lisab ta kokkuvõtvalt. „Erakonnad on üksmeelel puidule kõrgema lisaväärtuse andmise ning töötlemata puidu ekspordi vähendamise osas.“

PANE TÄHELE

Metsanduse valimiskompassi on lihtne kasutada, tuleb vaid minna aadressile www.erametsaliit.ee/valimiskompass ning küsimustele vastates selgub, millise erakonna vaated on vastajale kõige lähedasemad, samuti saab sealt näha valikut erakondade plaanidest.

Eesti Erametsaliit ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit loodavad, et rahvas teeb 3. märtsil valiku, mis aitab kaasa metsasektori edenemisele.

Erakonnad: erametsaomanikule tuleb piirangud rahaliselt hüvitada

Eestis on ligi 14 000 hektarit kaitstavat erametsa, mis on väljaspool Natura 2000 alasid ning millele tehtud piiranguid metsaomanikele ei hüvitada. Kõik suuremad erakonnad on nõus liitude EEML ja EMPL ettepanekuga, et erametsaomanikule tuleb taolised piirangud rahaliselt hüvitada.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link on rahul, et erakonnad on ühel meelel piirangutega seotus. “Küsisime kõikidelt tänastelt parlamendierakondadelt ning uutest tulijatest ka Eesti 200 käest nende seisukohta: kas nad arvavad, et erametsaomanikele tuleb nende metsale seatud piiranguid rahaliselt hüvitada. Selles küsimuses olid kõik erakonnad üksmeelel, et seda tuleb teha,” rõõmustas Link.

“Meil on täna ligikaudu 2000 erametsaomanikku, kelle maa jääb väljapoole Natura 2000 alasid. Nende mets on võetud kaitse, neil pole õigust seda majandada. Samas ei pakuta neile selle eest mitte mingit hüvitist,” ilmestas Link probleemi.

Mida lubavad erakonnad metsaomanikele:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Ühtlustame looduskaitseliste piirangute kompenseerimise ja ei tee vahet Natura 2000 võrgustikku kuuluvate ja mitte kuuluvate kaitsealade vahel. Uute piirangute kavandamisel kompenseerimine omanikule saamata jääva tulu.

Reformierakond: Tagame looduskaitseliste piirangute puhul eraomanikule õiglase kompensatsiooni üldsuse huvide järgimise ning loodus- ja liigirikkuse säilitamise eest.

Keskerakond: Looduskaitselised piirangud, hüvitised ja kahjutasud peavad olema konkreetsed ning õiglased. Tagame looduskaitseliste piirangute õiglase kompenseerimise ja looduskaitseliste ning üleriigilisteks ettevõtmiseks vajalike maade õiglaste hindadega väljaostmise nende omanike käest.

Isamaa: Tagab kaitse alla võetud maade omanikele õiglase hüvitise.

Hüvitamist toetasid ka EKRE, Vabaerakond ning Eesti 200, kellel seda küll valimisprogrammides kirjas ei ole.

Tunnustame poliitikuid ja ootame tegusid

Valimiskompassis küsiti metsanduse teemade kohta arvamust Reformierakonnalt, Erakonnalt Isamaa, Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt, Eesti 200-lt, Vabaerakonnalt ning Keskerakonnalt. Lisaks töötati läbi nende erakondade valimisprogrammid.

Andres Talijärve sõnul kõige lähedasememad olid metsasektori arusaamisele metsanduse tuleviku osas Isamaa, Reformierakonna, Eesti 200 ning Keskerakonna seisukohad. „Ülejäänud erakondadel on plaanis ühel või teisel viisil omanike tegevusvabadust piirata, täiendada bürokraatiat ja suurendada riigiaparaati. Oli ka vasturääkivusi programmide erinevate osade vahel, näiteks kui seatakse eesmärgiks suurendada taastuvate loodusvarade kasutamist energeetikas ja samas leitakse, et raiemahtusid tuleb vähendada, siis paratamatult tekib küsimus, mille arvelt seda tehakse."

Valimiskompass seadis ritta erakondade järjestuse (hinded 5-punkti skaalal): Isamaa - 4.4, Reformierakond - 4.3, Eesti 200 - 4.3, Keskerakond - 4.2, SDE - 3.3, Vabaerakond - 3.2, EKRE - 3.2.

Arvamused metsaomanikelt

Üks suurimaid metsaomanikke, Vestman Grupi ettevõtte Vestman Mets, haldab ligi 830 maaüksust, kokku ca 22 000 hektaril metsamaal.

AS Vestman Mets juhataja Taavi Raadiku sõnul on neile oluline, mis valmislubadusi erakonnad oma valimisprogrammi metsaomanike jaoks kirja panevad. „Igati teretulnud on erametsaliidu algatus teha metsanduse valimiskompass. See aitab erakondade valikus orienteeruda ja teeb lihtsamaks ostustamise,“ arvab Raadik, kes plaanib ise valimiskompassi küsimustiku täita ja vaadata, mis erakonda kompass talle soovitab.

Vestman Metsale kuulub ka palju kinnistuid, mis on looduskaitseliste piirangutega. Paljude erakondade tänavused valimisprogrammid lubavad ka maaomanikele piirangute hüvitamist. „Looduskaitse ja olemasolevate kaitsealade vastu ei ole meil midagi. Muret teeb see, kui uusi alasid võetakse kaitse alla ilma omanikele õiglast hüvitist maksmata. See oleks hea, kui uus valitsus maaomanike õigustega rohkem arvestaks," lisab Raadik.

Valga Puu juht ja metsaomanik Andres Olesk tõdeb, et metsaomanikuna peab ta oluliseks erakondade valimislubadusi. „Kindlasti teen valimisotsuse erakondade metsandust puudutavate seisukohtade järgi. Minu jaoks on metsandusega seonduv nii töö kui ka hobi. Erinevate otsuste ja lubaduste mõju on metsandusvaldkonnas väga pikk, seetõttu on väga oluline, et lubadused oleksid teadus-, mitte emotsiooni- ja arvamuspõhised."

Metsaomanike jaoks peab Andres Oleks tähtsaks stabiilsust ja pikaajalist strateegiat, et oleks võimalik kavandada investeeringuid metsade kasvatamiseks ja uuendamiseks ning oleks kindel, et neist ka tulevastele põlvedele kasu tõuseb. „Metsaomanikud ootavad seda, et riik neid usaldaks majandamisotsustes ja ei suhtuks eraomandisse kui üldrahvalikku hüvesse,“ arvab Olesk. Tema sõnul metsade majandamine ongi keskkonna kaitsmine. „Tuleb aru saada, et süsinikku seob ainult hea tervise juures juurdekasvav mets. See loob mitmekesisust, elurikkust, töökohti ning tagab elu maapiirkondades. Peaksime oma pikaajalise plaani metsanduses suunama just metsade juurdekasvu suurendamisele ning kõrge lisandväärtusega puidutööstuse arendamisele.“ Olesk usb, et metsanduse valimiskompass aitab teha metsaomanikel käesolevatel valimistel õigeid otsuseid.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616