Autor: Metsamajandusuudised.ee • 5. veebruar 2019

Mida peab teadma metsanduse arvestuskavast?

Maakasutussektoril on oluline roll kliimamuutustega tegelemisel. Alates 2008. aastast on Euroopa Liit LULUCF sektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid seiranud. Keskkonnaministeerium esitas Euroopa Komisjonile Eesti metsanduse arvestuskava perioodiks 2021-2025, mis annab ülevaate metsanduse kasvuhoonegaaside heitekoguste ja sidumise kohta.
Kasvuhoonegaas
Autor: Pixabay

Maakasutussektorite süsiniku sidumist ja heidet arvutatakse valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) metoodika alusel. Kuigi Kyoto protokollist tulenevalt jälgitakse ka praegu metsa kasvamisest, kasutamisest ning majandamisest tulenevat süsinikuringlust, mingeid siduvaid kokkuleppeid veel protokolli osalistele seatud ei ole. Euroopa Liidu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks tegi Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku hakata kasvuhoonegaaside arvestusel koostama liikmesriikide tasemel metsanduse arvestuskavad. Antud kokkuleppe alusel peavad LULUCF sektori heitkogused olema kompenseeritud süsiniku sidumisega sama sektori poolt ning sektori koguheide ja sidumine peab olema tasakaalus.

TASUB TEADA:

LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry - maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor kasvuhoonegaaside inventuuris.

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaagentuuriga esitas detsembris 2018 Euroopa Komisjonile Eesti metsanduse arvestuskava perioodiks 2021-2025. Arvestuskavas on kirjeldatud metsade võrdlustaseme (FRL) määramiseks kasutatud metoodikat, andmeid ja modelleerimist. Lisaks kirjeldab see Eesti metsi ja metsade majandamist, metsapoliitikat ja teisi metsandusega seotud kavasid ning dokumente, samuti erinevaid raiestsenaariume ning näidatud metsade tagavara muutusi nende korral.

19. veebruaril 2019 toimub LULUCF määrust ja valminud arvestuskava tutvustav seminar, kuhu ootame kõiki valdkonnaga seotud isikuid.

Räägime olulistest kliimapoliitika teetähistest ja arengusuundadest ning LULUCF rollist kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel. Selgitame määruse sisu ja sellest tulenevaid kohustusi ja ajaraamistikku. Räägime, millest arvestuskava koostamisel lähtuti, anname ülevaate metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest ning metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis.

LULUCF määrust ja valminud arvestuskava tutvustav seminar toimub 19.02.2019 Keskkonnaagentuuris (Mustamäe tee 33, Tallinn).

Päevakava ja registreerimine SIIN

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616