Autor: Metsamajandusuudised.ee • 14. veebruar 2019

Ebavõrdne kohtlemine ei soosi jätkusuutlikku metsamajandamist

Ülle Läll
Autor: pilt erakogust
Eilsel maaelufoorumil pidas erakondade esindajatele kõne metsaomanik ja MTÜ Minu Mets juhatuse liige Ülle Läll. Oma esitluses tundis ta muret metsaomanike ebavõrdse kohtlemise ja eraomandi püsimajäämise nimel. Praegune ebavõrde kohtlemine ei aita kaasa jätkusuutlikule metsamajandamisel. Alljärgnevalt avaldame Ülle Lälli ettekande täismahus.

Tee püha tõeni, kuidas siis ikkagi metsa jätkusuutlikult majandada, on keeruline. Juba praegu valitsev ebavõrdne kohtlemine ei aita kaasa valdkonna säästvale arengule.

Ja kuigi murekohti on rohkem, toon aja piirangu tõttu välja vaid mõned.

Kui majandusmetsana erastatud või ostetud kinnistule on tulevastele põlvedele loodusväärtuste säilitamise tähe all kehtestatud looduskaitselised piirangud, mis omandi kasutamist väga olulisel määral piiravad või selle sootuks keelavad, on metsaomanikul võimalus kaitsealune maa pärast aastatepikkust ootamist riigile tagasi müüa. Võrdluseks toon välja, et välisriigi kodanikule kuuluvat kinnisasja võib investeeringut kaitsva leppe kohaselt võõrandada või natsionaliseerida või sarnaselt piirata üksnes kohese kompensatsiooni eest.

Veel omandab riik avaliku huvi tagamiseks kinnistuid näiteks teede ehitamiseks, kaevanduste ja puhkeparkide rajamiseks või laiendamiseks.

Ja kuigi eesmärk on üks- avalikkusele hüvede tagamine- ei kohelda metsaomanikke võrdselt. Looduskaitsealuste maade müügist saadavat tasu maksustatakse tulumaksuga, mis ei võimalda saadud tasu eest samaväärse kinnisasja soetada.

Teatud huvigruppide surve majandada kõiki metsi püsimetsana või seada järjest uusi piiranguid sõltumata omandist, viidates metsa kõrvalkasutusele, loodusturismile või mõne muu mittepuiduliste väärtuste propageerimisele, seisneb tihti emotsioonidel või isiklikul huvil. Paraku mitte metsaomaniku huvil.

Loodusväärtused ja avalikkusele pakutavad hüved on siin vaid rehkenduse üks pool. Teise poole, millest rääkida ei taheta, kuid millega omanikule tekkivad täiendavad kulud või saamatajäänud tulu nende hüvede pakkumisest kaetakse, peab kinni maksma hüvede tarbija!

Eraomand on riigi püsimise üks alustalasid.

Omandiõigusega seotud küsimused näitavad ühiskonna suhtumist.

TASUB TEADA:

13. veebruaril toimus Tartus Maaelufoorum 2019, kus tutvustati riigikogu valimiste eel erakondade seisukohti maaelu arengu, põllumajanduse ja metsanduse teemadel. Arutelus osalevad kõikide valimistel osalevate erakondade esindajad ja valdkonna eksperdid.

Tiheasustusalade projekteerimine ilma sinna elamaasuva kogukonna reostuskoormuse kahjutuks tegemiseks vajaliku rohealata on halvasti läbiviidud üldplaneeringute tagajärg. Oma kodu soetamine võõra metsa kõrvale ei anna õigust seda metsa enda omaks hakata pidama. Planeeritavatele aladele kanalisatsiooni, teedevõrgu ja lasteaedade väljaehitamise kõrval tuleb ette näha ka rohealad piisavaks loodusväärtuste nautimiseks. Looduslikud müra- ja tolmutõkked ning puhkealad koos marja- ja seenemetsadega peab olema planeeringute lahutamatu osa, millest tekivad sealse kogukonna päris omad ühismetsad, mis soetatakse koos elamispinnaga. Pealegi annab see kogukonnale võimaluse majandada ühismetsa just talle sobival viisil ja ajal, seadmata piiranguid naabruses olevatele metsaomanikele.

Avalikest huvidest lähtuvad ebaproportsionaalsed piirangud ei ole jätkusuutlik tee metsade majandamiseks.

Tahtmine metsaomaniku iga sammu kontrollida ning igaühe õigus eraomandi kasutamist piirata või lausa keelata, tekitab ebakindlust. Kergem on omandist loobuda ja asuda hüvede nõudjate poolele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõige ohustatum liik meie ökosüsteemis on metsaomanik!

Ülle Läll, MTÜ Minu Mets

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616