Autor: Metsamajandusuudised.ee • 21. veebruar 2019

Metsahuvlistel on võimalik kaasa lüüa metsanduse arengukava koostamises

Keskkonnaministeerium ootab kõiki metsanduse huvilisi kuni 13. märtsini kandideerima metsakogusse.
Autor: Pixabay
Keskkonnaministeerium ootab metsanduse arengukava koostamise raames kõiki metsanduse huvilisi kuni 13. märtsini kandideerima metsakogusse, kus arutatakse metsanduses lahendamist vajavaid probleeme ning töötatakse neile välja võimalikud lahendused.

Metsakogu ettepanekutest saab osa metsanduse arengustsenaariumite koostamise alusmaterjalist. Lõpliku arengustsenaariumi ja arengukava tervikteksti kinnitab huvirühmade ning riigi- ja uurimisasutuste esindajatest koosnev juhtkogu.

Keskkonnaministeerium on alustanud järgmise kümnendi, 2021.-2030. aasta metsanduse arengukava (MAK2030) koostamist, kuhu kaasatakse metsanduse eksperdid, teadlased ja huvirühmad. Lisaks neile on metsanduse arengukava koostamises võimalus kaasa rääkida ka kõigil teistel soovijatel, osaledes metsakogu töös. Metsakogusse saab kandideerida kuni 13. märtsini Keskkonnaministeeriumi kodulehel oleva ankeedi kaudu.

„Metsakogusse ootame kandideerima kõiki neid, kes soovivad panustada ja kaasa rääkida järgmise kümnendi metsanduse valikutes, kuid kellel selleks mõne organisatsiooni kaudu pole võimalust. Kevadel Tartu Ülikooli läbiviidud uuringust selgus, et vastanutest ligi pooled sooviksid sellist võimalust kasutada, mistõttu usume metsakogus osalemise vastu tekkivat suurt huvi,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

TASUB TEADA:

Metsakogusse saab kandideerida Keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030

Metsakogusse valitakse osalemishuvi üles näidanute seast 15. märtsil loosi teel 50 inimest. Valikust jäävad välja juba juhtkogus osalenud inimesed ja huvirühmade liikmed. Püüeldakse territoriaalse, soolise, vanuselise ja sotsiaalse tasakaalu poole.

„Metsakogu liikmed kogunevad 2019. aasta kevadel kahel nädalavahetusel – 30.-31. märtsil ja 6.-7. aprillil. Arutelude tulemusel vormistatakse ettepanekud metsanduses olevate probleemide lahendamiseks. Metsakogu valitud esindajad osalevad ettepanekutega maikuus toimuvatel huvirühmade aruteludel. Nii metsakogust kui ka huvirühmade aruteludest tulnud ettepanekud esitatakse MAK2030 koostavale juhtkogule, kes arvestab nendega metsa arengustsenaariumi valiku tegemisel. Valitud arengustsenaariumi ja samuti selle põhjal juhtkogus kokkulepitud metsanduse arengukava tervikteksti esitab Keskkonnaministeerium 2020. aasta kevadeks Riigikogule,“ kirjeldas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp MAK2030 koostamise edasist käiku.

Metsanduse arengukavaga soovib Keskkonnaministeerium saavutada laiapõhjalise ühiskondliku kokkuleppe jätkusuutliku metsanduse suunamiseks. Selle juures arvestatakse integreeritult nii rahvusvahelisi kohustusi kui ka Eesti sotsiaalseid, majanduslikke, ökoloogilisi ja kultuurilisi aspekte ning biomajanduse strateegilise arendamise vajadust. Seepärast peab arengukava koostamine olema avatud, teadmistepõhine ja tasakaalustatud.

Parima kaasamisemudeli välja töötamiseks tellis Keskkonnaministeerium Helsingi Ülikoolis poliitikakujundamise võrgustike teemal doktoritööd kirjutavalt sotsioloog Peeter Vihmalt kaasamisplaani, mille abil on võimalik jõuda konsensusliku kokkuleppeni, milline on Eesti metsanduse eesmärk, selleni jõudmise vahendid ja selle mõõtmise kriteeriumid järgmiseks 10 aastaks.

„Protsessi juures on mitu uudset lahendust, mida minu teada varem pole riiklike dokumentide koostamisel kasutatud. Nagu näiteks konsensuse saavutamise eesmärk; arutelusid juhtima kutsutud erapooletud professionaalid, kes tunnevad hästi läbirääkimiste ja konfliktilahenduste protsesse, ning ka rahvakogu-laadse metsakogu kokku kutsumine, kelle esindajad osalevad edasises töös,“ nimetas Peeter Vihma.

„Protsessi disainimise eeskujudena olen kasutanud Eesti kogemusi Euroopa Liidu eesistujana, meie esindajate tööd ÜRO-s, rahvusvahelisi diplomaatilisi läbirääkimisi, koosloome protsessi ja tavapärast kaasamispraktikat,“ ütles Peeter Vihma.

MAK2030 koostamise ettevalmistamisega alustas Keskkonnaministeerium juba möödunud aastal, kui metsanduse ekspertidest koosnev MAK2030 algatamise töörühm kirjeldas ja leppis kokku metsanduse 101 probleemi, millele arengukavaga hakatakse lahendusi otsima.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616