Autor: Metsamajandusuudised.ee • 15. märts 2019

Saue saab kaasaegse hakkpuidul töötava katlamaja

Energiaettevõte Adven on koostöös Saue linnaga rajamas Kasesalu tänavale uut kaasaegset hakkpuidul töötavat katlamaja. Ehitustöödega alustatakse juba järgmisel nädalal. Lähiajal alustatakse ka olulises mahus soojusvõrkude renoveerimisega. Kokku uuendatakse 2,7 km soojustorustikku.
Saue saab kaasaegse puiduhakkel katlamaja.
Autor: Pixabay

Sügisel valmival katlamajal on 3 megavatise võimsusega katel ja 0,8 megavatise võimsusega suitsugaasipesur ning elektrifilter. Suitsugaasipesur võimaldab tõsta katlamaja kasutegurit ja puhastada väljuvaid suitsugaase eriti kõrgete nõuete kohaselt ning elektrifiltri eesmärk on tagada tahkete osakeste kontsentratsioon, mis jääks alla 50 mg/nm3. Väga külmade talvepäevade tipukoormuste katmiseks ja plaaniliste hoolduste tarbeks jäävad alles ka praegu kasutuses olevad gaasikatlad. Uus katlamaja rajatakse Tule ja Kasesalu tänava vahel asuvale Kasesalu tn 3 kinnistule. Katlamaja hakkab soojusega varustama 77 tarbimiskohta, mille seas on kool, lasteaed, ujula, noortekeskus, 43 korteriühistut jt. Katlamaja hoone ehitustööd teostab AS Paide MEK ja seadmed tarnib OÜ Efipa.

Kokku investeerib Adven Saue biokütuse katlamaja ehitusse 2,05 miljonit eurot, millest ligi pool kogu investeeringu summast tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul toob uus katlamaja Saue tarbijatele stabiilsema ja soodsama soojuse hinna, kui senine maagaasist sooja tootnud katlamaja võimaldas. “Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kulutõhusat energiateenust, mis samal ajal minimeeriks ka keskkonnamõjusid. Ehitades Sauele taastuval hakkpuidul töötava katlamaja, pole see mitte ainult samm rohelisema keskkütte poole, vaid ka samm stabiilsema hinna suunas,” selgitas otsuse tagamaid.

Kütusena kasutatav hakkpuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutav taastuv biokütus ja mille hinda on Eestil paremad võimalused mõjutada kui maagaasi maailmaturuhinna puhul. Kodumaise kütusena, annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad. Seda tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse- puhastamata kraavipervedel kui võssa kasvanud põldudel.

Lisaks on plaanis kaasajastada olulisel määral ka Saue soojusvõrke - nimelt vahetatakse välja ligi 2700 meetri ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad soojakaod ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Lõviosa töödest toimub Koondise ja Kütise tänava lähistel, aga ka mujal (vt kaarti – uuendamisele lähevad enamus siniste ja roheliste joontega tähistatud torustikke). Projekti koguinvesteering on 1,05 miljonit eurot, millest ligi pool tuleb samuti Keskkonnainvesteeringute Keskuse soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud toetusskeemist. Ehitustööde tulemusel saab 88% Saue soojavõrkudest renoveeritud, tehes Sauest ühe efektiivsema soojavõrguga piirkonna Eestis.

Adven Eesti kasutab soojusvõrgu ehitustööde ajal, millega alustatakse kevade lõpus, ajutisi torustikke. “Ajutised torustikud paigaldatakse, et lühendada soojakatkestuste kestust. Kui tavapäraselt kestavad kirjeldatud töödega seotud katkestused paar nädalat, siis antud juhul jäävad katkestused lühiajaliseks,” viitas Priit Tiit uuenduslikule ehituskorraldusele. Mahukate tööde iseloomu tõttu võib siiski mõni soojuskatkestus kesta kauem kui ööpäev. „Täpsemalt teavitame korteriühistuid ja elanikke kirja teel ning jooksev info saab olema leitav ka meie kodulehel,” sõnas Priit Tiit.

Tööde käigus kahjustada saanud haljastus taastatakse peale ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal taastatakse lahti kaevatud asfalttee kas freesasfaldi või killustikuga. Adven vabandab võimalike ebamugavuste pärast, mida katlamaja ning soojavõrgu ehitustööd põhjustavad.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616