Autor: Metsamajandusuudised.ee • 26. aprill 2019

Uuendati kahe kaitseala kaitse-eeskirju

Vabariigi Valitsus kiitis heaks Pirita jõeoru ja Kõnnumaa maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade muutmise. Mõlemad maastikukaitsealad olid juba varasemalt olemas, kuid neid kaasajastati tänastele oludele ja väärtustele vastavamaks.
Kõnnumaa piiranguvööndis lubatakse lageraiet hall-lepikutes, seni oli lubatud ainult turberaie.
Autor: Pixabay

„Nende kaitse-eeskirjade värskendamine on osa keskkonnaministeeriumi pikemajalisest tööst, kus vaadatakse järgemööda üle olemasolevad kaitse-eeskirjad ja nende sisuline vastavus tänastele reaalsete loodusolude. Paljudes kaitsvates piirkondades on aeg oma töö teinud, mistõttu on sealsed loodusolud võrreldes eeskirjade kehtestamise ajaga muutunud,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Kehtna ja Rapla valdades paikneval Kõnnumaa maastikukaitsealal kaitstakse rabasid ning nendega piirnevaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, pinnavorme ja maastikuilmet, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike ning ajaloolis-kultuurilise väärtusega objekti Paluküla hiiemäge. Peamiste muudatustena kaitsekorras laiendati Natura metsaelupaigatüüpide kaitseks olemasolevaid sihtkaitsevööndeid ning tsoneeriti Paluküla hiiemägi piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse. „Kõnnumaa maastikukaitseala puhul võtsime täiendava kaitse alla piirkonnas leiduvad metsaelupaigad. Samuti liitsime olemasoleva kaitsealaga Kõrgemäe hoiuala,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Paluküla hiiemäel keelati metsaraie ja pinnavormi kahjustavad tegevused. Kõnnumaa piiranguvööndis lubatakse lageraiet hall-lepikutes, seni oli lubatud ainult turberaie. Kahes pinnavormide ja ajaloolis-kultuurilise väärtusega objektide kaitseks moodustatud Paluküla ja Keava piiranguvööndis on uuendusraie keelatud. Kaitseala pindala on 6054,5 hektarit. Eeskirja muutmisega suurenes pindala 310,9 hektari võrra, millest 283,2 hektarit moodustab kaitsealaga liidetav Kõrgemäe hoiuala.

Tallinna linnas ja Jõelähtme vallas asuva Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirjas muudeti Botaanikaaia piiranguvööndis kehtivat ehitamist reguleerivat kaitsekorda. Senine kaitsekord võimaldas selles vööndis ainult taimekollektsioonide säilitamisega seotud ja kaitseala tarbeks vajalike rajatiste püstitamist. „Edaspidi lubatakse Botaanikaaia piiranguvööndis botaanikaaia tegevuseks vajalike uute ehitiste püstitamist. See aitab Tallinna Botaanikaaial viia ellu oma tegevuskavas ning riiklikes ja Tallinna strateegilistes arengudokumentides ettenähtud ülesandeid,“ sõnas minister Kiisler.

Samuti võimaldatakse Botaanikaaia piiranguvööndis olemasolevatele hoonestatud katastriüksustele, kus muu hulgas paiknevad omal ajal ehitatud kasvuhooned, katlamaja, garaažid jms ehitised, ehitiste püstitamine. Pirita jõeoru maastikukaitseala välispiiri ja tsoneeringut ei muudeta, kogu kaitseala on tsoneeritud 16 piiranguvööndisse.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616