Autor: Metsamajandusuudised.ee • 4. oktoober 2019

Kodanikuühendus taotleb RMK-lt lageraiete tühistamist kaitsealadel

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) taotleb Riigimetsa Majandamise Keskuselt raiete peatamist Välgi ja Kiisli metsise püsielupaikade piiranguvööndites.
Juba teostatud lageraie Natura 2000 võrgustikku kuuluva Kääpa maastikukaitseala Välgi piiranguvööndis.
Autor: Eesti Metsa Abiks

Möödunud nädalal palus kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Kääpa maastikukaitsealale (MKA) Välgi piiranguvööndi vanadesse metsadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist (Loe selles kohta SIIT). Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva kaitseala eesmärkidega ja jätkusuutliku metsanduse FSC sertifikaadi põhimõtetega.

Kodanikuühendus tunnustab riigimetsa majandajaid selle eest, et möödunud nädalal esitatud vaide järel taotleb RMK 1. oktoobrist viiel eraldisel raieloa tühistamist, kuna eraldistele ja nende lähiümbrusse on määratud vääriselupaigad. Samal ajal soovib ühendus tungivalt, et raieload tühistatakse ka teistel, alles raiumata looduskaitsealustel eraldistel.

Tänaseks on kokku neljal hektaril lagedaks raiutud eraldised 116-121 aasta vanuste männikutega ja 91-aastane kaasik. Raieloa tühistamist plaanitakse enamikus üle saja aasta vanades kuusikutes (kogupindalaga 2,3 hektarit), endiselt on raiesse minemas aga 90 ja 110 aastased männikud ning üks 90 aastane kaasik (kogupindalaga 2,4 hektarit).

Kiisli metsise püsielupaigad samuti raieohus

Lisaks Välgi metsade raiele palub kodanikuühendus peatada RMK raieload samas piirkonnas Kiisli metsise püsielupaigas, kus riigimetsa majandajad kavandavad lageraieid, sanitaarraieid ja aegjärkseid raieid. Keskkonnaametilt on taotletud külmumata pinnasega puidu väljavedu ning kõnealused load valdavalt ka saadud. Osad sanitaarraied on planeeritud ka I kaitsekategooria seeneliigi limatünniku elupaika.

Märgistamata materjal Kääpa maastikukaitseala Välgi piiranguvööndis.
Autor: Eesti Metsa Abiks

Metsaraiete keskkonnamõju Eestis ei hinnata, ka kaitsealadel ja Natura 2000 aladel mitte. Kodanikuühenduse hinnangul rikub riik sellega Loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) põhimõtteid.

Rõhutame, et RMK peab jätkusuutliku metsamajandamise FSC sertifikaati omava ettevõttena metsade majandamisel seisma selle eest, et kõrge kaitseväärtusega metsades säiliksid või paraneksid neile metsadele iseloomulikud tunnused. Serifikaadi omaja peab tegema kõrgekaitseväärtusega metsade majandamisel otsuseid lähtudes ettevaatuspõhimõttest.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616