Autor: Metsamajandusuudised.ee • 5. november 2019

Uue tehnoloogia tuuled metsainventuuri tegemisel

Käesoleval aastal soetas Keskkonnaagentuur maapealse laserskanneri, mis võetakse kasutusele statistilise metsainventuuri (SMI) proovitükkide mõõtmiseks.
Keskkonnaagentuur soetas maapealse laserskanneri, mis võetakse kasutusele statistilise metsainventuuri proovitükkide mõõtmiseks.
Autor: Keskkonnaagentuur

Seade võimaldab mõõta ja salvestada metsa punktandmestikuna, millest omakorda saab luua metsa 3D mudeli. See näitab iga puu okste ja võra kuju ning teeb senisest täpsemaks iga puu analüüsi ja selle mahu arvutamise.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul tuleb keskkonnaandmete väljastamisel lähtuda teadus- ja faktipõhisest infost ning seetõttu on oluline võtta kasutusele järjest kaasaegsemaid mõõteseadmeid, mis võimaldavad tööd täpsemalt ja kiiremini teha. Värskelt soetatud laserskanner on selles osas suur samm edasi.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Allan Simsi kinnitusel on kasvavate puude mahu otsene mõõtmine väga ajakulukas tegevus ja seetõttu kasutatakse mahu määramiseks peamiselt kaudseid meetodeid. See ei ole kindlasti halb või vale.

Puu on pidevas muutumises

Enamlevinud meetodiks on arvutada puude mahtu valemitega, mis on koostatud üksikpuude täpsemate mõõtmisandmete alusel. Puude kuju muutub ajas näiteks metsamajandamise tõttu, tulenevalt kliima muutustest või muudel põhjustel ning seetõttu vaadatakse puu mahu ja kuju valemid aegajalt üle.

SMI põhineb proovitükkide mõõtmistel. Nende tulemuste alusel tehakse metsaressursi kohta üldistusi. Mida täpsemalt ja detailsemalt on tehtud mõõtmised proovitükil, seda täpsemad on ka üldistused ja seda paremini valemid töötavad. See ongi koht, kus laserskanneri kasutegur selgelt välja tuleb. Laserskanneriga saab mõõtmised teha kiiresti ka sellises kohas, millele metsamõõtja ilma oluliste abivahenditeta ligi ei pääse ehk siis mõõtja käeulatusest kõrgemal.

Puude mõõtmine laserskanneriga.
Autor: Keskkonnaagentuur

Täpsemalt saab mõõta igasuguseid asju

Metsamajanduse pikaajalise prognoosimise jaoks on oluline teada sedagi, millised on tüvest saadavad puidusortimendid. Varasemalt on analüüsitud ainult tüve läbimõõte erinevatel kõrgustel, kuid laserskanneri andmestiku abil saab täiendavalt analüüsida ka muid tüve kuju iseloomustavaid tunnuseid, näiteks tüve kõverus, mis mõjutab otseselt tüvest saadava palgi osakaalu. Teisisõnu on mõõtmiste täpsus nüüd palju paremal tasemel.

Täna on väga oluliseks muutunud arvestuse pidamine metsadesse seotud süsiniku kohta. Süsinikku ei seo ainult puude tüved, vaid ka võra. Selle täpsem mõõtmine muudab ka süsiniku arvestust täpsemaks.

Ka surnud püstiseid ja pikali olevaid puid on võimalik täpsemalt mõõta. Murdumise tõttu ei ole nende kuju täpselt sama, mis kasvavatel puudel ning nende mahtu ei saa seetõttu arvutada kasvavate puude mahuvalemitega. Surnud puit on oluline metsa elurikkuse jaoks ning selle mahu täpsem mõõtmine võimaldab anda detailsema ülevaate bioloogilise mitmekesisuse seisukohast.

Omamoodi protseduur

Puude täielikuks mõõtmiseks on vaja skanneriga mõõta puud mitmelt poolt ning mitmest kohast. Ühel SMI proovitükil, mis on tavaliselt 10 meetrise raadiusega ring, tehakse mõõtmisi umbes 15 erinevast kohast ning selleks kulub aega umbes 20 minutit.

Kuigi laserskanner ei ole soetatud otseselt suuremate alade mõõtmiseks, tegi Keskkonnaagentuur katse ka hektari suuruses männikus ning sellele kulus aega kokku kolm tundi. Ja kuigi sellegi töö sai ära teha, on konkreetne seade ikkagi tööriist proovitükkide mõõtmiseks ning selle töö täpsus on nüüd sellest aastast hoopis suurem.

MIS ON MIS - Lasermõõtmine

LiDAR - Light Detection And Ranging

• Mõõtemeetod

Laserskanner

• Mõõtmisseade

• Süstemaatiline mõõtmine laserkaugusmõõtjaga

• Kolmemõõtmeline punktandmestik

Allan Sims, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616