Autor: Meelika Sander-Sõrmus • 29. juuli 2020

Majandustulemused: graanulitootja käive kasvas enam kui 100 miljonit eurot

Graanul Investi konsolideeritud müügikäive oli 2019. aastal 401,7 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga oli 33,7%. Majandusaasta puhaskasumiks kujunes 48,2 miljonit eurot.
Graanul Investi konsolideeritud müügikäive oli 2019. aastal 401,7 miljonit eurot.
Autor: Pixabay

Graanul Investi peamised kolm tegevusvaldkonda on puidugraanulite tootmine ja müük, biomassist elektri- ja soojusenergia koostootmine ja metsamajandus. Äri aetakse peamiselt neljas riigis: Eestis, Lätis, Leedus ning Ameerika Ühendriikides.

Graanul Invest on üks maailma suurimatest puidugraanulite tootjatest tootmisvõimsusega 2,6 miljonit tonni. Neil on neli tehast Eestis, kuus Lätis, üks Leedus ning üks Ameerikas.

Ettevõtte energiatootmisüksused asuvad suuremate graanulitehaste kõrval, varustades neid soojus- ja elektrienergiaga. Elektri- ja koostootmisjaamad on ehitatud arvestades graanulitehase soojusenergiavajadust, mille tulemusel kogu toodetav soojusenergia kasutatakse ära efektiivselt graanulite tooraine kuivatamisprotsessis. Koostootmisjaamade summaarne tootmisvõimsus on 41 MW elektrienergiat ja 100 MW soojusenergiat.

Nõudlus puidugraanulitele kasvas

Graanulite tootmine kasvas aasta jooksul nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas. „Aasta esimeses pooles oli graanuliturg selgelt defitsiidis, turu hetkehinnad tegid uusi tippe ning osad tarbijad olid sunnitud energiatootmist vähendama või põletama graanulitele lisaks ka kivisütt. Aasta teisel poolel olukord stabiliseerus, pakkumine oli nõudlusest suurem ning kõik suuremad tarbijad saavutasid normaalse laoseisu. Kokku moodustas tööstusgraanuli tarbimine FutureMetrics andmetel 2019. aastal 21,6 miljonit tonni. Suurimad tarbijaturud olid nagu ka varasematel aastatel Suurbritannia, Taani ja Lõuna-Korea ning jätkus Jaapani turu kasv,“ selgitatakse turu olukorda ettevõtte majandusaasta aruandes. “Puidugraanulite tootmine kasvas jätkuvalt Põhja-Ameerikas. Nii USA kui Kanada kasvatasid märkimisväärselt oma puidugraanulite eksporti Euroopasse: kokku tarniti 9,2 miljonit tonni, millest enamik läks Suurbritanniasse. Suurim graanulitootja maailmas oli Enviva, kes müüs 2019. aastal kokku ligi 3,5 miljonit tonni puidugraanuleid. Eurostati andmetel eksportisid Eesti, Läti ja Leedu 2019. aastal kokku üle 3,5 miljoni tonni, mis on ligi 19% kasv võrreldes eelmise aastaga.“

Suurimad turud Euroopas on jätkuvalt Itaalia, Saksamaa ja Rootsi, kuid stabiilne kasv on toimumas ka kõigis teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Jaeturu kogumahust tarbitakse märkimisväärne kogus ka Põhja-Ameerikas: USA ja Kanada kogutarbimine preemium graanuli osas on ligi 3,5 miljonit tonni.

Edukas aasta ka metsafirmadele

Graanul Invest kontserni kuuluvad kolm metsandusettevõtet Eestis - Valga Puu OÜ, Karo Mets OÜ ja Roger Puit AS. Lisaks Eestile tegeleb kontsern metsandusega ka Lätis, kus metsakinnistute ostuga tegeleb SIA Latgran.

Loe lisaks
Majandustulemused: metsavaruja tegi tubli tulemuse

2019. aasta oli kõigile kolmele Eesti metsaettevõttele üldjoontes edukas ja müügimahud kasvasid. Samas turuolukord muutus aasta jooksul järjest keerulisemaks ning kasumlikkus kahanes oluliselt võrreldes 2018. aastaga.

Kontserni metsaettevõtted ostsid aastaga ligi 7 200 hektarit uut metsamaad. Lätis osteti aruandeaastal 571 hektarit metsamaad. Kokku oli kontserni omanduses 2019. aasta lõpu seisuga 56 338 hektarit metsamaad. Aasta jooksul lõigati oma kinnistutelt kokku ligi 424 000 tihumeetrit puitu.

Kolm olulist sündmust

Üks olulisemaid sümdmusi 2019. aastal oli Graanul Investile USAs Texas Pellets puidugraanulitehase ja sadamaterminali ostmine.

„Varakevadel 2019 kuulutati välja müügiprotsess endise German Pellets graanulitehase pankrotivarade müügile Texases, Woodville’s. Mais 2019 toimus avalik enampakkumine graanulitehase, mille tootmisvõimsus on aastas 450 000 tonni ning Port Arthuri sadamas paikneva puidugraanuli terminali varade müügiks. Selleks otstarbeks asutatud Graanul Invest AS-i tütarettevõte Woodville Pellets LLC tegi parima pakkumise, mis päädis varade ülevõtmisega 18. juunil 2019. Koguinvesteeringuks kujunes 67 miljonit eurot, millest varade ostusumma oli 57,4 miljonit eurot ja ülejäänud ligi 10 miljonit euro eest osteti tehingu juurde käiv käibekapital (tooraine- ja valmistoodangu varud ning laekumata müügiarved). Täiendav 10 miljonit eurot investeeriti ettevõtte käibekapitali. Ostuprotsess finantseeriti kohaliku investeerimispanga Apollo Capital Management fondide abiga. Woodville’i linnakeses paiknev tehas oli ostuhetkel töökorras ning ettevõttes töötas ligi 70 töötajat. Tehas on siiski viimase 3 aasta jooksul emaettevõtte pankroti tõttu enamasti seisnud,“ on ostutehingu kommetaarina kirjutatud aruandes.

Teisena väärib märkimist biomaterjalide arendusprojekt SWEETWOODS. OÜ Graanul Biotech loodi 2018. aastal eesmärgiga arendada puidust biokemikaalide ja biomaterjalide tootmise ärisuunda. 2018. aasta tegevus keskendus eelkõige puidu fraktsioneerimise katsetehase projekteerimise ettevalmistavatele tegevustele. 2018. aasta esimeses pooles sõlmiti litsentsileping puidu fraktsioneerimise tehnoloogiat arendava ettevõttega SWEETWATER Energy Inc. Selle tehnoloogia baasilt taotleti ka rahastust erinevatest EL toetusmeetmetest. Toetuse lepingute sõlmimine toimus 2018. aasta teises kvartalis ning juunikuus sai ametliku alguse EL mõjukaima BBI–JU biomajanduse teadus-ja arendustoetuse programmi poolt rahastatav ja OÜ Graanul Biotech poolt koordineeritav SWEETWOODS projekt.

Projekti eesmärk on nelja aasta jooksul valideerida puidu fraktsioneerimise tehnoloogia protsess ning projekti tööstuspartnerite toel kasutada fraktsioneerimise tehase produkte olemasolevate toodete retseptide arendamisel või täiesti uute biotoodete tootmisel. 2019. aasta augustis algasid katsetehase ehitustööd, mis planeeritakse lõpule viia 2020. aasta I kvartali lõpuks. Aruandeaastal telliti enamik katsetehases kasutust leidvast tehnoloogiast, mille tarned ja paigaldus algas 2019. aasta IV kvartalis. Esimeste tehnoloogiliste katsetustega on planeeritud alustada 2020. aasta II kvartalis.

Kolmanda olulisema sündmusena toob ettevõte välja eraldi hakkimisteenust ja hakke logistikat pakkuva tugiettevõte AS Graanul Hake loomise.

Tootmine kasvas mühinal

Graanul Invest kontsern tootis 2019. aastal 2 492 200 tonni puidugraanuleid. Võrdlusena - aastal 2018 oli sama näitaja 1 761 700 tonni ehk tootmismaht kasvas 41,5%.

„2019. aasta oli esimene kontserni ajaloos, kui kogu aasta vältel olid toormetarned tasakaalus müügiga ehk oli võimalik püsivalt hoida maksimaalset tootmismahtu kõigis tehastes,“ selgub aruandest.

Puidugraanulitootmise tooraineks on puidutööstuse tootmisjäägid (saepuru, hake) ning madala kvaliteediga ümarpuit, mis ei sobi saematerjali või teiste puittoodete tootmiseks. Enamik kasutatavast ümarpuidust on lepp, väiksemates kogustes kasutame teisi puuliike. Ümarpuu osakaal on kogu toorainekorvis 45-65% sõltuvalt tehasest. 2019.aastal kasvas tooraine tarnemaht Valgevenest, mille teostamiseks on kontsern sõlminud pikaajalised rendilepingud spetsiaalsete hakkevagunite rentimiseks.

Ka soojus- ja elektrienergia tootmine toimus 2019. aastal ootuspäraselt – kõik kuus koostootmisjaama töötasid läbi aasta ilma oluliste seisakute ja probleemideta. Soojusenergiat toodeti kokku 914 GWh ja elektrienergiat 332 GWh. Suurem osa toodetud soojusenergiast (97%) kasutati ära kontserni graanulitehastes tooraine kuivatamiseks.

Üle 100 miljoni enam käivet

Kontserni konsolideeritud müügikäive moodustas 2019. aastal 401,7 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga oli 33,7%. Kontserni müügimahust moodustas suurema osa puidugraanulite müük: 88,6%. Elektri- ja soojusenergia müük moodustas 7,9% kogukäibest. Koostootmisjaamade müügikäive vähenes võrreldes aasta varasemaga, sest elektrienergia hinnad langesid 2019. aastal võrreldes 2018.aastaga.

Kontserni konsolideeritud EBIDTA oli aruandeperioodil 93,3 miljonit eurot (72,8 miljonit eurot 2018. aastal). Kontserni maksudejärgne puhaskasum oli aruandeperioodil 48,2 miljonit eurot (51,1 miljonit eurot 2018. aastal).

Kontserni investeeringud põhivarasse olid 2019. aastal kokku 81 miljonit eurot. Olulisim investeering oligi puidugraanulitehase ja sadamaterminali ost USAs, kuhu investeriti 67 miljonit. Teine olulisem investeering aruandeaastal oli Graanul Biotechi katsetehase ehituse alustamine, mille koguinvesteering on 15 miljonit eurot, millest 2019. aastal kulutati 6,5 miljonit eurot. Ülejäänud konsolideerimisgrupi investeeringutest olid olulisemad investeeringud metsamaasse ja erinevad investeeringud puidu hakkimise- ja logistikaseadmetesse.

Aruandlusperioodi lõpus töötas kontsernis 536 töötajat, lisaks sidusettevõtetes Valga Puu ja Roger Puit veel 135 töötajat.

Allikas: ettevõtte majandusaasta aruanne Äripäeva Infopangas.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Bruno Aleksander DominguesReklaamimüügi projektijuhtTel: 566 64 616