Autor: Metsamajandusuudised.ee • 14. detsember 2020

Riigikohus peatas Mustjõe metsise elupaika kavandatud raied

Riigikohus peatas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustatud metsateatiste kehtivuse kuni põhikohtuasjas otsuse tegemiseni. Metsateatistega soovis RMK teostada ulatuslikke raietöid Mustjõe metsise elupaigas.

Riigikohus peatas Mustjõe metsise elupaika kavandatud raied.
Autor: Pixabay

Kõrgeima kohtu hinnangul ei ole kaebus perspektiivitu ning raiete menetluse ajaks peatamisega ei tekitata olulist kahju, mistõttu on looduskaitseline avalik huvi olulisem kui soov võimalikult kiiresti töid teostada.

Metsiseraiete juhtum sai alguse kevadel, kui EMA esitas Keskkonnaametile vaide Mustjõe metsise elupaika väljastatud 21 metsateatise kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustatavad metsateatised asuvad Mustjõe metsise püsielupaiga piiranguvööndis metsise elupaigas kanade sigimisalal ja metsise mängudeaegses elupaigas, samuti Mustjõe metsise elupaigas kanade sigimisalal. Metsateatistega on antud luba harvendus-, sanitaar- ja lageraieks ca 95 ha suurusel alal metsise elupaigas.

Kuna Keskkonnaamet (KeA) lükkas EMA vaided tagasi, siis vaidlustas kodanikuühendus ameti otsuse Tallinna Halduskohtus. Halduskohus võttis kaebuse menetlusse ning asus samas seisukohale, et Keskkonnaamet oleks pidanud EMA poolt esitatud vaided läbi vaatama. Kaebuse menetlemise järel leidis esimese astme kohus, et kahju metsisele ei ole piisavalt tõendatud. Sellest johtuvalt tellis EMA Meelis Leivitsalt ja Asko Lõhmuselt eksperthinnangud raiete võimaliku mõju välja selgitamiseks ja andis apellatsioonkaebuse Ringkohtusse. Mõlemad eksperthinnangud tõendavad, et Keskkonnaameti poolt Mustjõe metsise elupaigas lubatud raied on kaitsealusele linnuliigile kahjulikud.

Kuna Ringkonnakohus esialgset õiguskaitset ei rakendanud, hinnates kahjulikku mõju metsisele väga ebatõenäoliseks, siis andis EMA kaebuse edasi Riigikohtusse. Kodanikuühenduse hinnangul jättis Ringkonnakohus eksperthinnangutega sisuliselt arvestamata ning ka Riigikohus leidis, et menetlusnorme on oluliselt rikutud.

Riigikohus leidis, et esialgne õiguskaitse on põhjendatud, kuna hetkel kehtivate teatiste alusel oleks endiselt võimalik metsise häirimine talvitumisperioodil. Looduskaitseseaduse § 55 lg 6 järgi on kaitsealuse loomaliigi (sh metsise) isendi häirimine talvitumise ajal keelatud.

Kaebuse lõplikuks lahendamiseks tuleb muuhulgas välja selgitada, kas raie tegemise ajale sätestatud piirangud on looduskaitseseaduse § 55 lg-tes 6 ja 6-1 ette nähtud nõuete järgimiseks piisavad ning milline on raiete kumulatiivne mõju kaitsealuse linnuliigi isenditele.

Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Erkki VilippReklaamimüügi projektijuhtTel: 51 77 736