Autor: Eesti Metsameister • 10. detsember 2021

PUUST JA PUNASEKS: Millised maksukohustused kaasnevad metsatehinguid sõlmides?

14. detsembril kell 10.00-13.15 toimub internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas tasuta veebiseminar Maksud metsanduses. Seminari viivad läbi Eesti Metsameistri tegevjuht Joel Lobjakas ja metsanduse vanemnõunik Rauno Ruusand.

Autor: Tom Žuravljov/Eesti Metsameister

Metsandusvaldkonnas töötavad inimesed puutuvad igapäevaselt kokku klientide nõustamisel kinnistute müügi, raiete organiseerimise ja metsamajandamise teemadel, kuid üha enam kerkib ülesse ka küsimus – mis saab peale tehingu sõlmimist?

Seda mitte metsamajandamise võtmes, vaid inimestel on segadus, millised maksukohustused kaasnevad neile riigi ees, kui nad selliseid suuri tehinguid vormistavad.

Alljärgnevalt annavad parema ülevaate teemast Eesti Metsameister OÜ spetsialistid, kes teevad ülevaate tänasel päeval eraisikule kehtivatest maksukohustustest ja mida tähendab 2020.aasta alguses sätestatud maksusoodustus.

Kinnistu müük – mida jälgida?

Jättes esialgu kõrvale viimastel aastatel jõustunud maksuvabastamise määrad, tooksime alustuseks välja kinnistu müügil tekivad tulumaksu erisused. Metsaomaniku jaoks on oluline teada, millisel viisil on tema kinnistu omandatud. Omandireformi käigus tagasi saadud maa ehk tagastatud maa puhul kehtib maksuvabastus. Sama seaduspära kehtib ka maaomanikele, kes on tagastatud maa saanud õigusjärgse pärandina. Sel juhul, kui tagastatud kinnistu pärija pärandab õigusjärgselt oma testamendis selle taas edasi, jääb maa siiski maksuvabaks.

Füüsiline isik nimega Mati, kes on saanud omandireformi või selle järgse päranduse käigus maa, müüb “Metsameistri” nimelise kinnistu 10 000 euro eest uuele omanikule. Mati ei pea müügi pealt tulumaksu tasuma.

Olukord, kus maa on vahetanud omanikke läbi notariaalse kinkelepingu, ei ole tulevasele metsaomanikule hilisemat maksustamist silmas pidades soodne tehing. Nimelt kaasneb kinkelepinguga saadud metsamaa müügi korral edaspidi alati tulumaksukohustus, olenemata sellest, kuidas varasemalt maa omandatud on. Kinkelepinguga omandatud metsa puhul tuleb müügitehingut sõlmides igal juhul arvestada 20-protsendilise tulumaksuga.

Füüsiline isik, kes on saanud maa omandireformi käigus, kingib “Metsameistri” kinnistu lähisugulasele. Lähisugulane otsustab mitu aastat hiljem, et on hea aeg maa müümiseks ja võõrandab kinnistu 10 000 euro eest. Sellisel juhul rakendub tulumaksu maksmise kohustus ja riigile tuleb tasuda 20% saadud tulust ja maksta 2000 eurot tulumaksu.

Kui metsaomanik on ostnud metsakinnistu ja soovib seda nüüd maha müüa, siis enne tulumaksuga maksustamist võib ta müügitulust maha arvestada kinnistu soetamise kulu. Sel juhul arvutatakse tulumaksumäär soetamismaksumuse ja müügihinna vahest.

Eraisik Mati soetas endale “Metsameistri” kinnistu 5000 euro eest ja otsustab selle võõrandada aastaid hiljem 8000 euro eest. Sel juhul arvestatakse tulumaksu järgmiselt:

8000€ (müügihind) – 5000€ (soetusmaksumus) = 3000€, mille pealt tuleb tasuda tulumaks 20%. Seega maksudena peab tasuma 600 eurot.

Raieõiguse võõrandamise tulude deklareerimise erisus

Raieõiguse müügil rakendub alati 20-protsendine tulumaksukohustus, küll on aga erinevaid võimalusi, kuidas tulumaksu koormust jagada hilisema perioodi peale. Metsaomanik võib pärast raietulu saamist tulumaksu tasumise jaotada kolme aasta peale. See tuleb ära näidata tuludeklaratsioonis.

Kolme järgneva aasta jooksul peale tulu teenimist saab metsaomanik teha erinevaid metsamajanduslikke töid ja need kulud oma tuludeklaratsiooni lisada. Kulude deklareerimine aitab tulumaksukohustust vähendada. Töödena läheb arvesse näiteks metsa uuendamine - kõik kulutused, mis tehakse uue metsa rajamiseks, saab kolme aastase perioodi jooksul maha arvestada raietulust. Samamoodi saab maha arvestada ka kõik kulud, mis tehakse noore metsa hooldamiseks, näiteks hooldus- ja valgustusraietega seotud kulud.

Eraisik Mati otsustas võõrandada novembris 2021 raieõiguse 10 000 euro eest ja mõtleb taasmetsastamisele. 2022. aastal Mati tulumaksu ei maksa, kuna pikendas tulu maksustamise kolme aasta peale. Kevadeks jõuab Mati tellida metsauuendamistööd. Uuendamine läheb kokku maksma 3800 eurot.

Tulumaksu suurus enne kulutuste tegemist:

Tulu: 10 000€; maksuna tasuda 20% tulust: 2000€

Tulumaksu suurus peale kulutuste tegemist:

Tulu: 10 000€. Kulu: 3800€.

Reaalne tulu Matile: 6200€; maksuna tasuda 20% tulust: 1240€

Juhul, kui eraisik jätab kinnistu looduslikule uuenemisele ning peale raietöid kulutusi ei tee, jääb kehtima tavapärane tulumaksukohustus – 20% tulu pealt.

Autor: Tom Žuravljov/Eesti Metsameister

Raieõiguse müümine läbi kasutusvaldustehingu

Metsamaterjali müüakse ka läbi notariaalse kasutusvalduse seadmise. Selle tehinguliigi puhul kehtib samuti tavapärane 20-protsendiline tulumaksukohustus. Küll aga tuleb siinkohal silmas pidada, et puudub variant lükata tulumaksu tasumine edasi nelja kalendriaasta peale. Täies ulatuses tulumaks tuleb tasuda esimese deklaratsiooniga peale tehingu toimumist, mis tähendab, et kasutusvaldustehingu korral puudub ka võimalus vähendada tulumaksu hiljem metsamajandamiseks tehtud kulu võrra ning metsaomanikul puudub õigus küsid ka metsauuenduseks ja hoolduseks ettenähtud toetusi.

Kasutusvaldust seades soovitame arvestada metsatöödele järgnevad kulud juba enne tehingu vormistamist tulust maha ning lisada lepingusse kohustus taasmetsastamiseks ja hooldamiseks antud kinnistu kasutusvaldajale.

Kuidas mõjutab 2020. aasta alguses jõustunud maksuvaba tulu määra arvestamine metsaomanikke?

Alates 2020. aasta jaanuari kuust rakendus erametsaomanikule sama tulumaksuvabastus, mis seni kehtinud vaid FIEdele. See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnistult raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust maksustamiseperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. Mis omakorda tähendab, et kui rakendada eelmainitud võimalust jaotada tulumaksu tasumine 3 järgneva aasta peale, siis tänasel päeval on võimalik raietulu maksuvabalt võõrandada 20 000 euro ulatuses.

Kui metsaomanik Mati müüs 2021. aasta oktoobris raieõiguse ja teenis 20 000 eurot tulu ning kasutab 2021-2024. a tulude deklareerimisel maksustamishetke edasikandmise võimalust (deklareerib maksustatava tuluna 5000 eurot ja kannab ülejäänud maksustatava tulu järgmistesse aastatesse), ei pea ta kokkuvõttes 2021. a teenitud 20000 eurolt tulumaksu maksma.

Maksukohustusega seonduv on keeruline ja tihti ebameeldiv, kuid vältimatu osa metsaomaniku elus. Kui Sul jäi veel midagi selgusetuks, siis osale 14.detsembril Äripäeva TASUTA veebiseminaril, kus kordame ülalmainitud teemad veelgi põhjalikumalt läbi ning räägime juurde ka FIE maksustamisest!

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN.

Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

Veebiseminar toimub 14. detsembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Autor: Metsamajandusuudised.ee
Jaga lugu
Metsamajandusuudised.ee toetajad:
Toomas KeltMetsamajandusuudised.ee toimetajaTel: 50 72 816
Kristel ReidlaReklaamimüügi projektijuhtTel: 533 26 974